O Firmie ACCUCOMS

ACCUCOMS jest wiod?cym dostawc? us?ug w zakresie sprzeda?y i marketingu akademickich i profesjonalnych wydawców na ca?ym ?wiecie. Od 2004 r. ACCUCOMS uzyska? bogate do?wiadczenie w globalnej reprezentacji, telemarketingu, us?ugach i analizach biznesowych dla klientów pocz?wszy od prestizowych domów wydawniczych do malych specjalistycznych wydawców.

ACCUCOMS oferuje us?ugi w Europie, Turcji, Ameryce Pó?nocnej, Ameryce ?aci?skiej, na Bliskim Wschodzie, Afryce Pó?nocnej, Indiach i w regionie Azjii-Pacyfiku. Firma ACCUCOMS jest w pe?ni autonomiczna.

ACCUCOMS reprezentuje szereg naukowych i profesjonalnych wydawców na ?wiecie. Nasi przedstawiciele handlowi dbaja o ka?dego klienta, oferujac wizyty, pokazy, testowe dostepy i szkolenia w imieniu wydawców.

Miedzynarodowy charakter firmy ACCUCOMS u?atwia komunikacj? zarówno z klientami jak i wydawcami oferuj?c rzeteln? i skrupulatn? obs?ug?.

ACCUCOMS reprezentuje szerg wydawcow na ca?ym swiecie. Personel firmy poprzez szeroko zakrojony program wizyt, pokazów, kontaktu telefonicznego przybli?a znajomo?c produktów kazdego wydawcy. Informacje dotycz?ce poszczególnych produktów i ceny s? gwarantowane przez wydawców.

  

Nasze us?ugi dla bibliotek

  • Reprezentacja

– doradztwo

– obs?uga klienta

– szkolenia/pokazy produktów Wydawcy

– wizyty i prezentacje

– promocja produktów Wydawcy

– Konferencje

  • badania/analizy rynku wydawców

 

Wydawcy reprezentowani przez ACCUCOMS

 

Wydarzenia w:

Kontakt